Protipoziarny_system

Protipožiarny systém a automatizácia budov

Protipožiarny systém a automatizácia budov
Správne implementovaný protipožiarny systém je kľúčom k bezpečnosti vo vašej firme. EPS – Elektronická požiarna signalizácia v spojení s ostatnými systémami dokáže spoľahlivo odhaliť požiar a ochrániť tak zdravie vašich zamestnancov, zákazníkov a aj majetok firmy.

Pokiaľ je bezpečnosť vašej firmy najvyššou prioritou, inštalácia ďalších dôležitých systémov, akými sú napríklad HSP – hlasová signalizácia požiaru, vnútorný a vonkajší kamerový systém s nahrávaním (CCTV), SKV – systém kontroly vstupu a EZS – elektronický zabezpečovací systém, vám poskytne komplexné riešenie. V tomto článku si zhrnieme niekoľko výhod, ktoré integrácia protipožiarnej signalizácie s automatizáciou budov ponúka.

Elektronická požiarna signalizácia a automatizácia budov

Pojem „automatizácia budov“ v sebe ukrýva využívanie technológií a systémov s cieľom optimalizácie procesov a riadenia funkcií v budovách. V praxi sa na automatizácii podieľajú napríklad bezpečnostné a protipožiarne systémy, systémy riadenia klimatizácie a ventilácie či správa energií a podobné funkcie. Štruktúrovaná kabeláž sa potom stará o dôsledné a spoľahlivé dátové prepojenie.

Pokiaľ sa pozrieme čisto iba na protipožiarny systém integrovaný s automatizáciou budov, znamená to inštalovanie elektronickej signalizácie, detektorov dymu a tepla, ventilácií a rôznych komunikačných systémov, prípadne hasiacich zariadení. Výsledkom je vyššia rýchlosť reakcií a minimalizácia poškodenia majetku vašej firmy či zdravia a životov zamestnancov a zákazníkov.

Integrácia elektronickej požiarnej signalizácie s automatizáciou budov tak nielen zvýši bezpečnosť budovy, ale poskytne aj ďalšie neoceniteľné výhody.

Výhody integrácie oboch systémov

Integračné systémy majú za úlohu efektívne zastrešiť všetky oblasti – od správy osôb a kontroly vstupu cez monitoring, dochádzku a prepojenie s externými systémami, až po samotnú požiarnu bezpečnosť.

1. Rýchlosť

Integrácia protipožiarneho systému s automatizáciou budov vám umožní rýchlo reagovať na akýkoľvek náznak požiaru. Ak systém riziko zachytí, okamžite spustí procesy vedúce k upozorneniu pred nebezpečenstvom a následnej evakuácii. Pri požiaroch ide často o sekundy, preto je každý čas navyše dôležitý.

2. Bezpečnosť

Schopnosť reagovať rýchlo výrazne zvyšuje bezpečnosť v priestoroch vašej budovy. V prípade, že sa protipožiarny systém aktivoval, dokáže bleskovo reagovať vypnutím ventilácie, uzavretím dverí, privolaním pomoci či zapnutím ďalších bezpečnostných opatrení na minimalizovanie šírenia ohňa a dymu. Priamoúmerne sa tak zvýši pravdepodobnosť úspešnej evakuácie a v prípade rýchlej reakcie aj ochrany majetku vašej firmy.

3. Spolupráca

Správna integrácia systémov, mnohokrát aj za pomoci štruktúrovanej kabeláže, poskytne neoceniteľnú spoluprácu systémov v celom objekte. V prípade nebezpečenstva tak dokážu kooperovať efektívnejšie a rýchlejšie, ako by to bolo napríklad u ľudí.

4. Prehľad

Vďaka kombinácii systémov máte v každom momente perfektný prehľad nad dianím v budove, procesmi a funkciami. Na akýkoľvek problém tak môžete reagovať okamžite, a to často z jediného miesta v budove s centrálnym riadením. To povedie k tomu, že sa každý váš zamestnanec alebo zákazník dozvie o nebezpečenstve včas a podarí sa mu správne zareagovať.

Výhody integrácie elektronickej požiarnej signalizácie s automatizáciou budov sú teda nesporné. Rýchlosť, spoľahlivosť, prehľadnosť a hlavne bezpečnosť sú faktory, ktoré sa môžu stať kľúčovými pri záchrane zdravia a životov ľudí či majetku vašej firmy. Na požiar a podobné nebezpečenstvá je teda lepšie byť pripravený skôr, ako sa objavia. A protipožiarny systém je jedným z prvých krokov k zvýšenej bezpečnosti na vašom pracovisku.