Hľadáte vhodné riešenie? Sme tu pre Vás!

Moderný zabezpečovací systém a slaboprúdové riešenia

Nenavrhujeme len konkrétne samostatné systémy ale spájame ich do funkčných celkov

Kamerové systémi

Kamerové systémy

Analytické funkcie kamerových systémov pomáhajú pri ochrane priestorov a majetku, ale aj v rámci prevencie pred COVID-19.

Kontrola vstupu

Systémy kontroly vstupu

Umožnia vám kontrolovať prístup do budov a areálov. Sledujú dochádzku zamestnancov a regulujú teplotu či osvetlenie v priestoroch.

Štruktúrované kabeláž

Štruktúrované kabeláže

Tvoria základný prvok digitálnej infraštruktúry každej modernej stavby. Umožňujú prenos dát, zvuku a obrazu po tej istej kabeláži.

Komunikačné systémi

Dorozumievacie a komunikačné systémy

Videokonferencie umožňujú organizovať efektívne porady vo firme, ale aj na homeofficoch, telefónne ústredne zas spájajú komunikáciu do jednej siete.

Zabezpečovacie systémi

Zabezpečovacie systémy

Dokážu včas identifikovať možné riziká, zamedziť vlámaniu, ochrániť váš majetok a eliminovať zbytočné poplachy.

Protipožiarna ochrana

Signalizácia požiaru

Kvalitný elektronický požiarny systém môže ochrániť vašu firmu, kanceláriu, hotel či výrobnú halu pred požiarom.

Ani po inštalácii Vás nenecháme v štichu!

Spoznajte portfólio našich služieb

Audit

Audit

Audit je dôležitý na vytvorenie prehľadu potrebného ku kvalifikovanému návrhu systému presne podľa vašich potrieb a požiadaviek

Projekcia

Projekcia

Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu pre novo navrhovaný, alebo zrekonštruovaný objekt.

Návrh riešenia

Návrh riešenia

Zohľadňujeme všetky aspekty tak, aby bol projekt nastavený cenovo optimálne k jeho požadovaným vlastnostiam.

Komunikácia

Konzultácie

Konzultujeme a zohľadňujeme potreby jednotlivých pracovísk a firiem. Analyzujeme riziká zlyhania jednotlivých systémov a vplyv takéhoto zlyhania.

Implementácia riešení

Implementácia riešení a inštalácia

Kvalita vyhotovenia káblových trás, elektroinštalácie má dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality.

Projekcia

Servis a údržba

Zabezpečujeme zmluvný a nezmluvný servis či odborné prehliadky a odborné skúšky systémov na základe legislatívnych predpisov pre systémy EPS a HSP.

Spoznajte našu spoločnosť

Kto sme?

Viac ako 25 rokov sme odbornou spoločnosťou v oblasti slaboprúdových systémov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s využitím odborných vedomostí, skúseností a najmodernejšej techniky. Spolupráca s výrobcami udávajúcimi trend v oblasti bezpečnostných, komunikačných a informačných systémov spojená s profesionálnym prístupom našich pracovníkov zaručuje kvalitu, na ktorej staviame každú spoluprácu.

Naši partneri

Logo Dahua
Logo Avigilon
Logo Alcatel Lucent
Logo Slican
Logo K-Line
Logo RaM
Logo OBO Bettermann
Logo Rittal
Logo Legrand
Logo Schrack
Logo Paradox
Logo Aritech
Logo TOA