Slaboprúdové riešenia

K predstavám zákazníkov o kamerovom, zabezpečovacom, komunikačnom alebo inom slaboprúdovom systéme pristupujeme s otvorenou mysľou. Nenavrhujeme len konkrétne samostatné systémy, ale spájame ich do funkčných a navzájom sa podporujúcich a spolupracujúcich celkov.

Spájame Vás a Vaše ciele

Viac ako 25 rokov sme odbornou spoločnosťou v oblasti slaboprúdových systémov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s využitím odborných vedomostí, skúseností a najmodernejšej techniky. Spolupráca s výrobcami udávajúcimi trend v oblasti bezpečnostných, komunikačných a informačných systémov spojená s profesionálnym prístupom našich pracovníkov zaručuje kvalitu, na ktorej staviame každú spoluprácu.

Sme držitelom certifikátov ISO9001 a ISO27001

Kamerové systémy

Dorozumievacie a Komunikačné systémy

Systémy kontroly vstupu

Zabezpečovacie systémy

Štruktúrované kabeláže

Signalizácia požiaru

Kamerové systémy

Systémy kontroly vstupu

Dorozumievacie a komunikačné systémy

Štruktúrované kabeláže
Zabezpečovacie systémy
Signalizácia požiaru

Naše Služby

Audit

Audit

Audit je dôležitý na vytvorenie prehľadu potrebného ku kvalifikovanému návrhu systému presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Mnoho firiem, budov a areálov má nainštalované rôzne technológie.  Pri potrebe ich doplnenia, prípadne zlepšenia nie je vždy potrebná jej komplexná výmena. Často sa dá na nej stavať a investície vynaložené v minulosti nemusia byť stratené. Samozrejme, záleží od jej veku, stavu, vlastností a aktuálnych požiadaviek.  Obhliadka priestorov objektu a existujúceho systému je podstatnou súčasťou celého projektu obnovy, prípadne doplnenia techniky a jej  vlastností.

Komunikácia

Konzultácie

Konzultujeme s vami požiadavky k vytvoreniu želaného stavu a spôsobu fungovania techniky pre efektívne fungovanie firmy, budovy, prípadne areálu. Zohľadňujeme potreby jednotlivých pracovísk a firiem. Analyzujeme riziká zlyhania jednotlivých systémov a vplyv takéhoto zlyhania.

Počas konzultácií vám budú predložené aj alternatívne možnosti, vždy s prihliadnutím na pomer cena – výkon/vlastnosť systémov aj s prihliadnutím na morálny vývoj jednotlivých technológií.

Projekcia

Projekcia

Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu pre novo navrhovaný, alebo rekonštruovaný objekt. V praxi to znamená, že vieme zabezpečiť dodanie kompletnej projektovej dokumentácie pre vnútornú elektroinštaláciu, slaboprúdové rozvody a technológie, zabezpečovacie a poplachové systémy, elektrickej požiarnej signalizácie a iných technológií.

Servis a údržba

Servis a údržba

Naše servisné služby poskytujeme podľa vašich potrieb na nezmluvnom ale aj zmluvnom základe. Podpísaním servisnej zmluvy vám garantujeme dohodnutú úroveň poskytovaných služieb. Zabezpečujeme aj odborné prehliadky a odborné skúšky systémov na základe legislatívnych predpisov pre systémy EPS a HSP.

Naši partneri

Prinášame technológiu od svetových lídrov v odbore