+421 (2) 35455536             ams@ams.sk

Slaboprúdové riešenia

K predstavám zákazníkov o kamerovom, zabezpečovacom, komunikačnom alebo inom slaboprúdovom systéme pristupujeme s otvorenou mysľou. Nenavrhujeme len konkrétne samostatné systémy, ale spájame ich do funkčných a navzájom sa podporujúcich a spolupracujúcich celkov.

Spájame Vás a Vaše ciele

Viac ako 25 rokov sme odbornou spoločnosťou v oblasti slaboprúdových systémov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s využitím odborných vedomostí, skúseností a najmodernejšej techniky. Spolupráca s výrobcami udávajúcimi trend v oblasti bezpečnostných, komunikačných a informačných systémov spojená s profesionálnym prístupom našich pracovníkov zaručuje kvalitu, na ktorej staviame každú spoluprácu.

Sme držitelom certifikátov ISO9001 a ISO27001

Kamerové systémy

Dorozumievacie a Komunikačné systémy

Systémy kontroly vstupu

Zabezpečovacie systémy

Štruktúrované kabeláže

Signalizácia požiaru

Kamerové systémi

Kamerové systémy

Kontrola vstupu

Systémy kontroly vstupu

Komunikačné systémi

Dorozumievacie a komunikačné systémy

Štruktúrované kabeláž
Štruktúrované kabeláže
Zabezpečovacie systémi
Zabezpečovacie systémy
Protipožiarna ochrana
Signalizácia požiaru

Naše Služby

Audit

Audit je dôležitý na vytvorenie prehľadu potrebného ku kvalifikovanému návrhu systému presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Mnoho firiem, budov a areálov má nainštalované rôzne technológie.  Pri potrebe ich doplnenia, prípadne zlepšenia nie je vždy potrebná jej komplexná výmena. Často sa dá na nej stavať a investície vynaložené v minulosti nemusia byť stratené. Samozrejme, záleží od jej veku, stavu, vlastností a aktuálnych požiadaviek.  Obhliadka priestorov objektu a existujúceho systému je podstatnou súčasťou celého projektu obnovy, prípadne doplnenia techniky a jej  vlastností.

Konzultácie

Konzultujeme s vami požiadavky k vytvoreniu želaného stavu a spôsobu fungovania techniky pre efektívne fungovanie firmy, budovy, prípadne areálu. Zohľadňujeme potreby jednotlivých pracovísk a firiem. Analyzujeme riziká zlyhania jednotlivých systémov a vplyv takéhoto zlyhania.

Počas konzultácií vám budú predložené aj alternatívne možnosti, vždy s prihliadnutím na pomer cena – výkon/vlastnosť systémov aj s prihliadnutím na morálny vývoj jednotlivých technológií.

Projekcia

Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu pre novo navrhovaný, alebo rekonštruovaný objekt. V praxi to znamená, že vieme zabezpečiť dodanie kompletnej projektovej dokumentácie pre vnútornú elektroinštaláciu, slaboprúdové rozvody a technológie, zabezpečovacie a poplachové systémy, elektrickej požiarnej signalizácie a iných technológií.

Servis a údržba

Naše servisné služby poskytujeme podľa vašich potrieb na nezmluvnom ale aj zmluvnom základe. Podpísaním servisnej zmluvy vám garantujeme dohodnutú úroveň poskytovaných služieb. Zabezpečujeme aj odborné prehliadky a odborné skúšky systémov na základe legislatívnych predpisov pre systémy EPS a HSP.

Napíšte nám správu

Neslúži na nahlasovanie servisov!

Naši partneri

Prinášame technológiu od svetových lídrov v odbore