Sme certifikovaní na informačné systémy

Spoločnosť AMS Com bola založená koncom roku 1991 tímom odborníkov z oblasti telekomunikačných a počítačových systémov. Naším prvotným zámerom sa stalo poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej, telefónnej a kancelárskej techniky, teda jej predaj, inštalácia a servis.

Postupom času, spolu so zvyšovaním nárokov na dostupnosť informácií a rýchlosti prístupu k nim, sa náš zámer značne rozšíril smerom na systematické budovanie komunikačnej infraštruktúry sietí a technológií vo svojom prostredí.

Dnes sme progresívnou spoločnosťou s kvalifikovaným tímom pracovníkov a zodpovedajúcim technickým zázemím, ktorí dokážu odkonzultovať a zanalyzovať potreby zákazníkov, poradiť od návrhu najvhodnejšieho riešenia z pohľadu funkčnosti až po znižovanie investičných a prevádzkových nákladov.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s využitím odborných vedomostí, skúseností a najmodernejšej techniky, čo je zárukou jeho spokojnosti. Neustála spolupráca s firmami udávajúcimi trend v oblasti komunikačných a informačných systémov, ako aj výber produktov, ktoré sú otvorené novým technológiám, spojené s profesionálnym prístupom pracovníkov zaručuje kvalitu, na ktorej staviame každú spoluprácu.

Veríme, že práve Vám budeme môcť splniť predstavy o modernom komunikačnom, informačnom alebo slaboprúdovom systéme.

Certifikácia ISO

ISO9001

Spoločnosť AMS Com spol. s r.o. mala spracované postupy riadenia činností pre jednotlivé činnosti v spoločnosti ešte pred samotným zavádzaním systémov riadenia podľa normy ISO. Pri implementácií normy ISO 9001, systémov manažérstva kvality, sa vychádzalo z postupov ktoré už boli popísané a požiadavky normy boli doplnené, tak aby spoločnosť v roku 2010 získala certifikát.

Norma je založená na procesnom riadení spoločnosti, budovaní dobrých vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi, riadení rizík, identifikácii a plnení legislatívnych a iných požiadaviek, vrátane zainteresovaných strán, neustálom zlepšovaní a pod.

logo certifikat iso

ISO27001

Prirodzeným vývojom a zlepšovaním sa spoločnosti, bola implementácia normy ISO 27001 systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Spoločnosť popísala ako funguje vnútorná informačná sieť ako chráni dáta svoje i svojich zákazníkov, ako je zabezpečený fyzický perimeter, aké sú jej najväčšie riziká vo vzťahu k informačnej bezpečnosti, a pod. Norma je založená na identifikácii informačných aktív ktoré sú chránené, rizík bezpečnosti informácií ktoré sú riadené a v neposlednom rade opatrení, ktoré sú s požadovanou úrovňou záruky implementované, monitorované a kontrolované.

Dalšie certifikáty

… a mnoho iných, predložíme na vyžiadanie