Vážený zákazník, obchodný partner,

neustále pracujeme na zlepšení kvality v poskytovaní našich služieb. Poskytujeme Vám preto priestor na vyjadrenie miery spokojnosti. Vyberte si prosím kategóriu dotazníka
Prieskum spokojnosti – k odvedenej realizácii
(inštalácia kabeláže, ústredne… )
Prieskum spokojnosti – k poskytovaným službám
(servisné služby, diaľkový dohľad… )