Aké služby Vám ponúkame v roku 2022?

Aj v roku 2022, kedy oslávime v AMS Com 30. výročie, zostáva naším cieľom prinášať Vám vysokokvalitné služby a  komplexne pokryť všetky potreby našich zákazníkov. Čo môžete očakávať od spolupráce s nami a aké služby Vám v tomto roku poskytneme?

AUDIT
Prvým krokom pri kvalitnom návrhu riešenia objektu je audit. Keďže mnohé budovy či areály už používajú určité technológie, ide o vytvorenie prehľadu o súčasnom stave. Ak totiž potrebujete systémy doplniť či modernizovať, nie je vždy potrebná ich komplexná výmena.

V praxi to znamená, že nemusíte znovu vynakladať finančné prostriedky za technológie, ktoré už používate. Do novonavrhovaných riešení je ich často možné zahrnúť.

„Ak totiž potrebujete systémy doplniť či modernizovať, nie je vždy potrebná ich komplexná výmena.“

 

PROJEKCIA
Vytvoríme pre Vás komplexnú projektovú prípravu pre novonavrhovaný alebo rekonštruovaný objekt – či už ide o kamerové systémy, systémy ochrany vstupu, slaboprúdové rozvody, štruktúrovanú kabeláž, slaboprúdové technológie, zabezpečovacie alebo poplachové systémy, elektrickú požiarnu signalizáciu, prípojky objektu na distribučný rozvod nízkeho napätia v stupňoch pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo pre realizáciu stavby. A mnoho ďalších riešení.

NÁVRH RIEŠENIA
Všetky Vaše požiadavky následne pretavíme do prvého návrhu riešenia. Radi našim klientom poradíme a prinášame know-how získané 30 rokmi skúseností v oblasti slaboprúdových riešení. Výsledkom je projekt na mieru, ktorý je zároveň optimálne cenovo nastavený.

KONZULTÁCIA
Ďalším krokom je konzultácia. Konzultujeme s Vami požiadavky k spôsobu fungovania techniky – zohľadňujeme pri tom špecifické potreby jednotlivých pracovísk a firiem. Zároveň analyzujeme riziká zlyhania jednotlivých systémov pre čo najspoľahlivejšie fungovanie.

Počas konzultácií Vám, samozrejme, predkladáme i alternatívne možnosti, vždy s prihliadnutím na pomer cena – výkon/vlastnosť systému a na vývoj technológií.

IMPLEMENTÁCIA A INŠTALÁCIA SYSTÉMU
Pri samotnej inštalácii systému si rovnako ako v predošlých krokoch zakladáme na kvalite – spolupracujeme s výrobcami udávajúcimi trend v oblasti káblových nosných systémov, kabelážnych systémov a výrobcami jednotlivých technológií.

Keďže kvalita vyhotovenia káblových trás a elektroinštalácie má dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality, profesionálne odvedená montáž je pre nás prioritou.

SERVIS A ÚDRŽBA
Implementáciou riešení naša spolupráca však nekončí. Sme tu pre Vás v prípade potreby poruchového, ale aj profylaktického servisu, ktorý zabraňuje poruchám preventívnou starostlivosťou.
Naše servisné služby poskytujeme podľa Vašich potrieb – na nezmluvnom alebo zmluvnom základe. Navyše zabezpečujeme aj odborné prehliadky a odborné skúšky systémov na základe legislatívnych predpisov pre systémy EPS a HSP.
Zvažujete návrh alebo modernizáciu slaboprúdových riešení vo Vašom objekte/areáli alebo by ste sa radi o takomto riešení poradili s odborníkmi?

Neváhajte sa nám ozvať!

Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk