Bezpečnosť na pracovisku je prvoradá

Riziko vzniku úrazu na pracovisku je trvalé, úraz sa môže stať v priebehu pár sekúnd. Väčšinou za ich vznik môže ľudský faktor. Prostredníctvom rôznych funkcii kamerového systému, ako napríklad PPE detekcia, dokážeme predísť incidentom na pracovisku, ušetriť na nákladoch BOZP a vyhnúť sa práceneschopnosti zamestnancov.

Ako funguje PPE detekcia?
Prostredníctvom detekcie môžete v reálnom čase zistiť, či vaši pracovníci dodržiavajú zásady bezpečnosti na pracovisku, používajú predpísané bezpečnostné prostriedky ako napríklad prilba, rukavice, okuliare, vesta… Táto technológia dokáže odhaliť porušenie predpisov BOZP na pracovisku rýchlejšie ako človek. Ich včasná detekcia tak umožňuje elimináciu nehôd. Vďaka tomu bude v prvom rade v bezpečí život vášho pracovníka, ale aj vaše náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržiavania predpisov.

Na základe dohľadu vašich pracovníkov pri práci, dokážete všetky informácie zúročiť na zlepšenie bezpečnostných postupov na pracovisku. V rizikovom prostredí ako sú napríklad staveniská, sklady, priemyselné a výrobné haly a areály, je vhodné používať kamerový systém s detekciou.

Ďalším segmentom, kde sa využíva detekcia PPE, sú nemocnice a laboratória. Práca s nebezpečnými látkami, ktoré ohrozujú ľudský život, si vyžaduje nosenie bezpečnostných prostriedkov, ako napríklad ochranné rúška, okuliare, rukavice.

V nasledujúcom videu je názorne ukázané ako PPE detekcia funguje v praxi.

V AMS Com vám dokážeme priniesť riešenia vhodné pre zabezpečenie a údržbu vášho objektu, areálu a kancelárie.
Kontaktujte nás ešte dnes a stretnime sa na bezplatnej konzultácií.
Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530


Mail: predaj@ams.sk