Bezpečnostný kamerový systém – čo môžem monitorovať firemnou kamerou

Jedným z najlepších riešení k ochrane majetku firmy je vlastný bezpečnostný kamerový systém. Je spoľahlivý, poskytuje dokonalý prehľad nad priestormi, záznam si dokážete prehrať aj spätne a výrazne znížite riziko krádeží a podobných nepríjemností. Štruktúrovaná kabeláž zase zaistí bezchybné prepojenie, správne fungovanie systému, jeho bezpečnosť a bezpečnosť dát.

Je však dôležité uvedomiť si, že ako firma môžete monitorovať iba svoj pozemok. Pokiaľ vonkajší kamerový systém s nahrávaním zasahuje do verejného priestoru a tzv. privacy zones (privátne zóny), je potrebné vykonať určité opatrenia, o ktorých si povieme neskôr. Každý monitorovaný priestor musí byť podľa GDPR náležite označený. Čo teda môžem a čo nemôžem monitorovať?

Čo môžem monitorovať firemnou kamerou?

Poďme si najskôr povedať, čo môžeme bezpečnostným kamerovým systémom vo firme monitorovať.

Ako sme už spomínali, firemné priestory a pozemky je možné monitorovať. Ide napríklad o vstupy, chodby či lobby alebo prístupové body, akými sú dvere, brány a turnikety. Cieľom kamerového systému je ochrana majetku, zamestnancov a návštevníkov.

Takisto je rozumné monitorovať zariadenia určené na výrobu. Môže ísť napríklad o oblasti, kde sa vykonávajú rôzne výrobné procesy, prípadne sú umiestnené stroje a vozový park. Inštalácia bezpečnostného kamerového systému do takýchto priestorov navyše zabezpečí dohľad nad pracovnými normami a kontrolu návykov zamestnancov. Pokiaľ je teda vo vašej firme nariadené používanie ochranných prostriedkov, dodržiavanie hygienických opatrení alebo zakázané fajčiť, kamery sú skvelým riešením ako tieto pravidlá kontrolovať.

Ak sú na pozemku vašej firmy rizikové miesta, na ktorých hrozia krádeže, vandalizmus, požiar alebo iné nebezpečenstvá, na pomoc opäť prichádza kamerový systém. EPS – Elektronická požiarna signalizácia integrovaná do takéhoto systému poskytne ešte väčšiu bezpečnosť.

A čo monitorovať nemôžem?

Na druhej strane je však dôležité dodržiavať pravidlá, zákony, predpisy a etické normy súvisiace so sledovaním priestorov. V prípade, že kamery zasahujú do verejných priestorov a privátnych zón (balkóny, bankomaty…), je potrebné vykonať opatrenia, ktoré tomu zabránia.

Pomocou funkcie Privacy Zone je možné nastaviť oblasti na záberoch, ktoré majú byť skryté. Tieto sa napríklad začiernia, rozpixlujú alebo rozmažú. Výsledkom je potom kontrola iba nad pozemkami a priestormi, ktorých ste vlastníkom. Funkciu Privacy Zone však môžeme vnímať aj opačne – ako pomôcku na zvýraznenie dôležitých oblastí, na ktoré sa chceme zamerať. Tým, že skryjeme nepodstatné časti, pozornosť sa bude sústrediť na konkrétne miesta, nad ktorými požadujeme dôkladný prehľad.

Okrem týchto zón nemôžete monitorovať svojich zamestnancov v súkromných priestoroch, akými sú toalety či kabínky na prezliekanie. Súkromie je dôležité a ľudia sú naň citliví, preto by malo byť akékoľvek neoprávnené sledovanie zamestnancov alebo návštevníkom pre vás tabu.

Pri firemnom kamerovom systéme je teda nevyhnutné rešpektovať zákony a predpisy týkajúce sa sledovania a ochrany súkromia zamestnancov a návštevníkov. Nájdite zlatú strednú cestu, pri ktorej zabezpečíte ochranu majetku firmy a zamestnancov bez straty ich súkromia a slobody.

Záver

Pri dodržaní všetkých zákonov, pravidiel a predpisov je bezpečnostný kamerový systém tou najlepšou voľbou k ochrane majetku vašej firmy, zamestnancov a návštevníkov. Kamery vám okrem toho pomôžu šetriť náklady, zvýšiť bezpečnosť na pracovisku a produktivitu či monitorovať návštevnosť. Jednoducho komplexné riešenie!

V AMS Com vám dokážeme priniesť riešenia vhodné pre zabezpečenie a údržbu vášho objektu, areálu a kancelárie.
Kontaktujte nás ešte dnes a stretnime sa na bezplatnej konzultácií.
Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk