Efektívne riešenie video vrátnikov DAHUA

Výrobca Dahua v rámci portfólia video vrátnikov prešiel na svojich zariadeniach firmwérovou obmenou, ktorá po úspešnej aktualizácií umožňuje komunikovať zariadeniam v systéme prostredníctvom protokolu SIP. Ten je na trhu viac ako 20 rokov a vďaka tomu prvky Dahua získavajú omnoho vyššiu mieru stability a bezproblémového fungovania aj v dlhšom časovom horizonte.

Pre užívateľov to bezpochyby prináša veľkú variabilitu pri návrhu systému z pohľadu možnosti kombinácie prvkov, ktoré protokol SIP podporujú – napr. VoIP telefóny a dverná jednotka značky Dahua. To môže byť efektívnejšie riešenie obzvlášť pre kancelárske priestory a firmy, kde často býva priestor umiestniť na stôl sekretárky dotykové tablo slúžiace len na otváranie dverí. Alternatívou môže byť práve už vyššie spomínaný VoIP telefón, resp. akýkoľvek iný prvok fungujúci na platforme SIP 2.0.

Vo finále teda rovnako všetky novo prichádzajúce dverné jednotky od značky Dahua získali možnosť priameho volania do užívateľskej mobilnej aplikácie DMSS na smartfóny. Na zobrazenie zazvonenia môže slúžiť napríklad tablet alebo telefón majiteľa bytu – prostredníctvom internetu, nech sa nachádza kdekoľvek mimo domu.

Rýchly kontakt: