Elektronické požiarne systémi

Je možné inštalovať protipožiarne systémy bez kabeláže?

Protipožiarne systémy sú neodmysliteľnou súčasťou podnikov, skladov, výrobných hál, obchodných a kancelárskych priestorov. Hlavnou úlohou elektronickej požiarnej signalizácie je včas detekovať požiar, konkrétne teplo, dym a plyn. Následne tieto signály spracovať, vyhodnotiť a opticky alebo zvukovo na ne upozorniť. Ideálne je, keď je napojená na hasičov, alebo centrálu podniku, ktorá je obsluhovaná nonstop.

EPS – elektronická požiarna signalizácia chráni život, zdravie, majetok a je dôležitá aj z hľadiska zákona

EPS – elektronická požiarna signalizácia slúži na ochranu majetku, osôb a aj životného prostredia. Protipožiarna ochrana je dôležitá aj z hľadiska dodržiavania zákona a vyhlášok, ako napríklad Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii č. 121/2002 Z. z. Tá v prvom oddieli rozoberá povinnosti právnických osôb a podnikateľov fyzických osôb, ktoré sa týkajú opatrení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Pri EPS je však kľúčová Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly.

Napríklad v paragrafe 2 tejto vyhlášky sa nachádzajú všeobecné požiadavky. Elektrická požiarna signalizácia je označená ako: “zariadenie, ktoré musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie”. 

Vyhodnocovacia ústredňa tvorí srdce celého systému

Elektronická požiarna signalizácia sa skladá z viacerých častí. Jej srdcom je vyhodnocovacia ústredňa, pretože do nej ústia všetky ostatné systémy, ako napríklad detektory požiaru či signalizačné zariadenia.

Úlohou detektorov požiaru je zistiť prítomnosť dymu, plynu či zvýšenú teplotu v konkrétnom priestore. Farebné tlačidlové hlásiče sa využívajú na spustenie požiarneho poplachu. Zariadenia doplnkovej signalizácie tvoria optické a zvukové hlásiče.

Návrh EPS závisí od viacerých faktorov

Návrh elektronickej požiarnej signalizácie patrí do rúk profesionálov. Odvíja sa od viacerých faktorov, ako je napríklad veľkosť objektu, jeho využitie a využitie jeho častí. Podstatnou informáciou je, že EPS – elektronickú požiarnu signalizáciu je možné inštalovať bez kabeláže ale aj s kabelážou.

Typickým príkladom bez kábelažovej inštalácie EPS sú stavby, kde je montáž kabeláže komplikovaná alebo nežiadúca. Ide napríklad o historické objekty, múzeá, sakrálne stavby alebo aj objekty s premenlivým usporiadaním, ako sú kontajnerové stavby či obchodné priestory.

Pri kabelážovej inštalácii EPS sa využívajú rôzne typy rovných káblov, teda nie skrútené, ako pri štruktúrovanej kabeláži. Ide, napríklad o bezhalogénové či samozhášavé káble určené pre elektronické požiarne signalizácie s predpísanou požiarnou odolnosťou.

Okrem ohňovzdornosti káblov je podstatný spôsob montáže, ktorý upravujú konkrétne normy. Vďaka tomu nehrozí poškodenie elektronického požiarneho systému v dôsledku horenia v objekte.

EZS – elektronický zabezpečovací systém môže fungovať bezdrôtovo

Naopak, EZS – elektronický zabezpečovací systém môže fungovať bezdrôtovo. Jeho úlohou je detekovať a indikovať prítomnosť, vstup či pokus o vstup narušiteľa do objektu, v dôsledku čoho dôjde k akustickej či optickej signalizácii.

Štruktúrovaná kabeláž nachádza uplatnenie v rámci optických vláken a metalických káblov. Optické vlákna sú rýchlejšie ako metalické káble, ale zároveň vyžadujú vyššie finančné investície. Metalické káble zahŕňajú rôzne typy káblov s rozličnými prenosovými rýchlosťami, ktoré sú však nižšie ako v prípade optik

Elektronická požiarna signalizácia sa dá prepojiť s kamerovým systémom

Elektronická požiarna signalizácia vďaka modulárnej štruktúre umožňuje použitie aj na modernizáciu pôvodného požiarneho systému tak, aby spĺňal aktuálne normy a aj vaše požiadavky.

Výhodou elektronického protipožiarneho systému je, že sa dá prepojiť aj s inými systémami bezpečnosti, kde patria kamerové systémy, ako napríklad vonkajší kamerový systém s nahrávaním. V závislosti od kombinácie s konkrétnym bezpečnostným systémom dôjde napríklad k zapnutiu ventilácie na odsávanie dymu či vypnutiu elektrických obvodov.

Hľadáte riešenie na mieru, ktoré sa týka elektronickej požiarnej signalizácie, kamerových systémov či systémov kontroly vstupu? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poskytneme bližšie informácie. 

 

V AMS Com vám dokážeme priniesť riešenia vhodné pre zabezpečenie a údržbu vášho objektu, areálu a kancelárie.
Kontaktujte nás ešte dnes a stretnime sa na bezplatnej konzultácií.
Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk