Komplexné riešenie areálu poľnohospodárskeho družstva – šité na mieru

Našou doménou sú komplexné slaboprúdové riešenia. Pri návrhoch sa snažíme reagovať na požiadavky tak, aby systém spĺňal všetky požadované funkcie v maximálnej kvalite, eliminoval možný vznik rizík a zároveň šetril finančné zdroje klienta. Inak tomu nebolo ani pri návrhu a realizácii areálu družstva.

„Všetky systémy sú realizované s ohľadom na elimináciu rizík pri prevádzke a zároveň na šetrenie klientových nákladov.“

Požiadavkou klienta bola v tomto prípade bezobslužná vrátnica a nízkonákladový videovrátnik. Návrh  riešenia zahŕňal inštaláciu kamerového systému, systému kontroly vstupu a IP video vrátnika pre poľnohospodárske družstvo a ďalších nájomníkov areálu. 

Na základe návrhu sme sa rozhodli pre realizáciu systému kontroly vstupu, ktorý „číta“ signál z „tagov“ umiestnených v autách. Identifikácia „tagu“ pritom prebieha cez UHF čítačky na vzdialenosť 5m (možnosť nastavenia až do 30m) inštalované na stĺpoch pri vstupe. Do areálu sa tak dostanú iba vozidlá, ktoré sú registrované.

Situácia však bola náročnejšia, nakoľko zamestnanci družstva prichádzajú do areálu napríklad na osobnom vozidle a odchádzajú za svojou prácou na traktore či nákladnom vozidle. Aby sme redukovali zbytočne vysoký počet „tagov“, umožnili sme ich ľubovoľný prenos z vozidla do vozidla, pričom sú viazané na osobu vodiča.

Pri takýchto riešeniach je zároveň vždy potrebné predvídať možné nebezpečenstvo. V tomto prípade išlo o jednoprúdový vjazd, preto sme osadili pri vjazde semafory. Fyzickou bariérou je rampa so zrýchleným otváraním, aby sa v prípade vjazdu väčšieho počtu áut netvorila na hlavnej ceste dopravná zápcha – rampa je zároveň kvôli tomuto dôvodu prednastavená na prednostné otváranie pre vchádzajúce autá.

„Pri takýchto riešeniach je zároveň vždy potrebné predvídať možné nebezpečenstvo.“

Nakoniec, sledovanie premávky pri vstupe sme zabezpečili inštaláciou dvoch kamier v oboch smeroch, aby sme dosiahli maximálnu mieru bezpečnosti a plynulosti premávky.

Riešenie IP vrátnika bolo navrhnuté nízkonákladovo, nakoľko požiadavka naň vychádzala najmä z dôvodu vysokého počtu nájomcov a ich častej fluktuácie.
Zabezpečili sme, že každý nájomníka má pridelenú číselnú kombináciu, pomocou ktorej vie návštevník zazvoniť priamo želanému nájomníkovi. Ten dokáže bránu otvoriť pomocou mobilnej aplikácie priamo z telefónu. Použitie mobilnej aplikácie tak zabraňuje vzniku situácie, kedy by bol nájomník mimo objekt a návštevníkovi by nemal kto otvoriť cez vnútorné tablo, ako je to pri konvenčných vrátnikoch.

Všetky systémy boli realizované s ohľadom na elimináciu rizík pri prevádzke a zároveň na šetrenie klientových nákladov.

Zaujal Vás tento článok a mali by ste záujem o návrh slaboprúdového riešenia pre Váš areál?

Neváhajte sa nám ozvať!

Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk