Moderné slaboprúdové systémy pre Váš objekt

Dokážeme Vám navrhnúť  systémy ochrany objektu proti všetkým rizikám – škodám na majetku či na životoch spôsobeným vlámaním, zatečením, dymom, požiarom, plynom…

Zabezpečovací systém (EZS) už dávno neznamená len ochranu objektu proti vlámaniu. Systémy dokážu monitorovať priestor bez falošných poplachov, napr. bez hlásení spôsobenými drobnými živočíchmi. Senzory totiž musia zohľadňovať špecifiká objektu, či už ide o chladiace a vykurovacie telesá alebo o prípadný pohyb bez zavinenia narušiteľom. Hlasové signalizácie požiaru (HSP) ako súčasť moderných objektov môžu  pomáhať vytvárať príjemnú atmosféru ozvučením priestoru, prehrávať prednastavené, prípadne reklamné hlásenia…

Kamerové systémy (CCTV)  dokážu rozlíšiť, či v prípade prekročenia perimetra ide o osobu alebo vozidlo, prípadne zistiť  absenciu určitého objektu (napr. zvesenie hasiaceho prístroja) pridanie objektu (napr. auta na parkovisku mimo určeného priestoru).

Pozrite si, ako detekcia vyzerá v praxi, vo videu: 

Výhodou moderných systémov je možnosť  ich zapojenia do spolupráce s inými systémami. Ide napríklad o kamerové systémy (CCTV) s rôznymi analytickými funkciami, systém evidencie dochádzky (ED), požiarnu signalizáciu (EPS), pričom systémy dokážu automaticky generovať vzájomne hlásenie a v prípade potreby vyžiadať potrebnú pomoc.

Tieto systémy je v súčasnosti možné ovládať i pomocou smartfónu či tabletu, tak, aby ste mali všetko pod kontrolou bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Ak sa rozhodnete pre takéto riešenie, je nutné vymeniť celý systém? Nie – často je možné modernizovať  aj existujúci. . Vieme navrhnúť riešenie šité na mieru potrebám Vášho objektu, a to presne podľa vašich potrieb – od nízkonákladových po vysokoprofesionálne  riešenia. 

 V prípade, že zvažujete návrh nového či modernizáciu už existujúcich  slaboprúdových systémov pre Váš objekt, neváhajte sa na nás obrátiť!

Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk