Novinky pre meranie ľudskej teploty

Novinky pre meranie ľudskej teploty

Termo kamery na neustále vyvíjajú. A práve pre to sa v nasledovnom blogu pozrieme na detailnejšie informácie o najnovších inováciách týchto kamerových systémov.

V čase pandémie Korona vírusu sa účinným nástrojom na prevenciu a spomalenie nákazy vo svete, ale aj u nás, stali dvoj objektívové termokamery snímajúce ľudskú teplotu. Na trhu je niekoľko značiek a riešení, nie všetky sú však spoľahlivé a vhodné na takýto typ detekcie.

Klasické termokamery snímajúce teplotu pre priemyselné účely, alebo termokamery určené v rámci bezpečnosti na ochranu perimetrov nie sú vhodným prostriedkom a v zásade upravený firmware do takýchto zariadení, nestačí.

Vhodná termokamera na meranie ľudskej teploty, musí byt technologicky vyrobená tak, aby dokázala merať teplotu s odchýlkou presnosti +/- 0.3stup Celzia a menej, nakoľko len v rámci tohto intervalu dokáže byť spoľahlivým a presným prostriedkom na to, aby dokázala detekovať jedinca so zvýšenou telesnou teplotou.

Základom, je prispôsobený analyticky firmware, ktorý meria ľudskú teplotu v preddefinovaných zónach ľudskej tvare, ktoré z medicínskeho hľadiska majú najvyššiu teplotu – očná rohovka, žila medzi kútikom úst a nosom, pripadne časť krku v oblasti krčnej mandle.

Kamera, sa teda primárne sústredí na meranie teploty v týchto bodoch a dokáže teda vysoko presne odmerať teplotu človeka aj v situácii, kedy ma zakrytý povrch tvare (motorkárska prilba, lyžiarska kukla a podobne). Samotný analytický firmware však nestačí, nakoľko infračervené spektrum, ktoré kamery snímajú, je do veľmi veľkej miery ovplyvňované zmenou okolitej teploty, zmenou vlhkosti a ďalšími faktormi.

Z tohto dôvodu, je meranie termokamerou určené výlučne pre interiérové použitie a je nepretržite upravované ku najvyššej presnosti, pomocou kalibračného bodu v zábere kamery, tzv. blackbody. Kamera vie, že oblasť (blackbody), ktorú vidí ma stálu – nemennú teplotu, ktorou vyžaruje do prostredia a na základe toho aj v prípade zmeny vlhkosti, alebo poklesu/nárastu okolitej teploty, dokáže merať v rámci odchýlky +/- 0.3stup. Celzia.

V prípade správnej kalibrácie, kamera dokáže v priebehu 1 sekundy zmerať 10 – 15 pohybujúcich sa objektov (ľudí) a v prípade zvýšenej teploty túto skutočnosť signalizovať akusticky, alebo opticky, pomocou zabudovaného LED svetla a reproduktora, prostredníctvom vopred nahratého zvukového upozornenia napríklad v lokálnom jazyku. Okrem termálneho snímača, je kamera vybavená aj klasickým visible snímačom, kedy tento stream môže byť použitý napríklad na pripojenie do analytického nahrávacieho zariadenia. To rozširuje možnosti využitia setu a dokáže následne užívateľov, ale aj návštevníkov upozorniť na to, že sa v zóne merania nachádza človek bez ochranného rúška na tvári. Najvyšším levelom využitia, je tzv. dodatočné rozpoznanie tváre na viditeľnom streame, kedy kamera vyhodnocuje zhodu tváre človeka pred kamerou, so zhodou človeka, ktorý bol nahratý do databázy.

V praxi, sa zariadenie môže využiť napríklad tak, že set je nainštalovaný vo firme s databázou fotografií všetkých zamestnancov. Kamera pomocou termálneho snímača a blackbody meria teplotu s vysokou presnosťou, pomocou viditeľného snímača rozpoznáva, kto má alebo nemá ochranné rúško a v prípade, že odhalí človeka, ktorý nenosí rúško dokáže človeka priradiť k fotke zo vzorovej databázy. Následne je kompetentný pracovník firmy, alebo strážna služba upozornená lokálne, alebo pomocou mobilnej aplikácie na človeka, alebo konkrétneho zamestnanca, ktorý ma zvýšenú teplotu, alebo prišiel do oblasti bez ochranného rúška. Systém tiež dokáže vykonať ďalšiu akciu – napríklad zopnúť alarmový výstup z kamery, zablokovať prechod dverami s elektronickým zámkom, neumožniť vstup do ďalších firemných priestorov.

Pre viac informácii o termo kamerových systémoch nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poskytneme bezplatné konzultácie na rôzne riešenia, o ktoré máte záujem.