Prístupový systém LPR/EČV

Zaujímalo vás vždy, ako pracujú systémy na parkoviskách? Ako dokážu prečítať ŠPZ, rozoznať, kto zaplatil a koľko miest na parkovanie je ešte voľných? Je to jednoduchšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Odpoveďou je prístupový systém LPR/EČV.

Prístupový systém LPR/EČV nájdete prakticky na každom väčšom parkovisku pri nákupnom centre. Využíva sa však aj inde a firmám, skladom či rezidenčným objektom poskytuje pohodlné riešenie. Čo LPR/EČV vlastne je, ako funguje a aké sú jeho výhody? Na to sa pozrieme v tomto článku.

Čo je to prístupový systém LPR/EČV a ako funguje?

Prístupový systém LPR/EČV (License Plate Recognition / Rozpoznávanie evidenčného čísla vozidla) je technologický systém, ktorý je navrhnutý na identifikáciu a riadenie prístupu vozidiel na určité miesto, ako je parkovisko, areál alebo garáž pomocou rozpoznávania ŠPZ vozidiel. Kamery môžu byť umiestnené na bránach, stĺpoch alebo iných strategických miestach a dokážu správne identifikovať značku aj vo vyšších rýchlostiach. V spojení s algoritmami kamery dokonca rozpoznajú auto aj podľa iných charakteristík, napríklad podľa vzhľadu.

Tento systém evidencie vozidiel pri vstupe a výstupe do a z parkovísk či firiem je veľmi obľúbený a zaužívaný. LPR/EČV sa v súčasnosti začína čoraz viac využívať aj v logistických centrách, kde obsluha vie zaevidovať nahlásené LKW a zabezpečiť mu voľný prejazd. V kombinácií s parkovacím systémom navádzačov vozidlo získa aj presné inštrukcie, kde má zaparkovať a kam sa má dostaviť. Celý proces je tak nielen efektívnejší, ale aj bezpečnejší a prehľadnejší.

Systém funguje na princípe Black & White listov. V týchto zoznamoch je možné nastaviť, ktoré vozidlá majú do areálu prístup a ktorým je prejazd zakázaný. To ponúka široké možnosti evidencie vozidiel.

Výhody, ktoré vám LPR/EČV prístupový systém ponúka

Vďaka softvéru pre rozpoznávanie ŠPZ je celý systém z hľadiska evidencie vozidiel naozaj efektívny. Jeho používanie je výhodou hlavne na parkoviskách s obmedzeným počtom miest. Vie zaznamenávať vstupy a výstupy na parkovisko a informovať tak o aktuálnej obsadenosti miest.

Systém dokáže odhaliť a riešiť aj neželané dlhodobé parkovanie vozidla. Ak je na parkovisku čas parkovania obmedzený, kamera pri príjazde vozidla zaeviduje EČV a aj čas príchodu s fotografiou. Softvér potom po prekročení časového limitu upozorní obsluhu, že je vozidlo dlhodobo nečinné a je v objekte nad rámec povoleného času. Služba následne môže auto rýchlo dohľadať a problém riešiť.

Prístupový systém LPR/EČV je perfektne vhodný aj v spojení s platobným terminálom na parkoviskách. Vyhodnotí čas strávený na parkovisku, vytlačí lístok k úhrade a po jeho zaplatení umožní vodičovi opustiť miesto.

Na rozdiel od prístupového systému do areálu UHF však nevie spoľahlivo zosnímať ŠPZ v prípade nepriaznivého počasia, akým je hustý dážď či sneženie.Problematike vjazdu/prístupu do areálov pomocou UHF sa budeme venovať v nasledujúcom/inom blogu.

Záver

Výhody systému LPR/EČV teda zahŕňajú rýchlu a efektívnu identifikáciu vozidiel, ale aj zlepšenú bezpečnosť, záznamy o prístupe a schopnosť efektívneho riadenia prístupu na parkoviskách, v rezidenčných komplexoch a na iných miestach. Systém LPR/EČV sa často používa na zabezpečenie parkovacích priestorov a na zvýšenie kontroly nad prístupom vozidiel na určité miesta.
Pokiaľ vidíte potenciál jeho využitia aj vo vašej firme, neváhajte a s požiadavkou vlastného LPR/EČV prístupového systému nás pokojne kontaktujte.