Nová verzia bezpečnostného systému Dahua – DSS PRO V8

V priebehu mesiaca máj predstavil popredný výrobca bezpečnostných technológií, Dahua Technology LTD., novú verziu svojho bezpečnostného dohľadového systému pod označením DSS PRO V8.

Softvér spadá do kategórie klient – server architektúry a je výborným nástrojom pre správu veľkého počtu zariadení od spoločnosti Dahua, vhodným pre stredne veľké a veľké inštalácie. V rámci prehľadného grafického prostredia s českou jazykovou mutáciou dokáže administrátor do systému pripojiť všetky prvky a zariadenia od tohto výrobcu – teda nie iba kamerové systémy, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Softvér je tak skvelým nástrojom na obsluhu a správu video vrátnikov, domácich telefónov, kamerových systémov, prístupových systémov a mnohých iných zariadení. V rámci integrácie zariadení tretích strán umožňuje pripojiť zariadenia podporujúce štandardy Onvif resp. SIP.

https://www.youtube.com/watch?v=iqVyDYZvf-s&ab_channel=DahuaDSSPro

Najväčšia výhoda použitia systému DSS PRO spočíva v klient – server architektúre. V prípade rozsiahlych inštalácií nie je nutné, aby operátor poznal a na dennej báze používal prístupové mená a heslá pre všetky zariadenia v systéme, ku ktorým sa potrebuje pripojiť. Je to z toho dôvodu, že po celý čas užívania systému používa len jedno prístupové meno a heslo – na server, ktorý si prístupové heslá do zariadení ukladá v rámci svojej databázy a kde už dohľadá všetky ďalšie pripojené zariadenia podľa užívateľských prístupových práv, ktoré má pridelené.

Ďalšou výhodou systému je optimalizácia dátových tokov medzi koncovými zariadeniami a užívateľmi, ktorí k nim pristupujú. V praxi, pri situačnej schéme kamera – užívateľ, sme do veľkej miery limitovaní maximálnym počtom užívateľov, ktorí v jednej chvíli môžu na konkrétnu kameru pristupovať. V rámci použitia klient – server architektúry sa tento problém stráca. Server funguje ako tzv. re-streamer a v rámci spojenia s kamerou vystupuje vždy ako 1 pripojenie. Dokáže ho však prostredníctvom svojej štruktúry a výkonu ďalej premostiť – napr. medzi niekoľko stoviek používateľov, čo by v opačnom prípade nebolo možné.

Systém rovnako umožňuje získavať informácie o všetkých pripojených zariadeniach súčasne, dokáže upozorniť svoju obsluhu na udalosti, akými môže byť odpojenie zariadení alebo iná technická chyba.

Ak Vás technológia oslovila a chcete si ju vyskúšať na Vašej inštalácii, neváhajte sa na nás obrátiť.

Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk