Strážime tých najdôležitejších

Sme firma s väčšinovou klientelou v priemyselnom odvetví, no naši najdôležitejší klienti chodia do materských škôl. Pomáhali sme pre nich realizovať zabezpečenie kamerovými systémami.

V rámci projektu Darujme bezpečie sme v spolupráci so spoločnosťou TSS Group realizovali inštaláciu systémov pre 4 materské školy – MŠ Kalinčiakova v Modre, MŠ SNP v Modre, MŠ EP Vajanského v Modre a MŠ EP v Kráľovej pri Modre.

Vnímame veľkú potrebu zabezpečenia školských objektov, v ktorých trávia čas naši najmenší. Práve školské zariadenia sú častým terčom vandalizmu či dokonca vlámaní. Napriek tomu, žiaľ, zo strany samospráv mnohokrát nie sú poskytnuté prostriedky na zabezpečenie kamerových systémov a objekty tak zostávajú nechránené a voľne prístupné vandalom. Na túto situáciu sme sa rozhodli reagovať pomocou štyrom MŠ v Modre.

Hoci kamerové a bezpečnostné systémy sú bežnou súčasťou obchodných prevádzok, v prípade ochrany najzraniteľnejších členov našej spoločnosti je problematické získavanie prostriedkov na ich inštaláciu. V AMS Com si uvedomujeme túto situáciu, a preto sme radi, že sme sa mohli podieľať na jej riešení.

Aj školským zariadeniam ponúkame riešenia kamerových systémov šité na mieru – od profesionálnych komplexných systémov až po nízkonákladové. Už nízkonákladové kamerové systémy totiž poskytujú všetky potrebné základné funkcie a môžu tak predstavovať dôležitý pilier starostlivosti o bezpečnosť detí a o prostredie, v ktorom vyrastajú.

Aké sú základné funkcie kamerových systémov a aké dodatočné funkcionality môžu mať? Pre viac informácií o kamerových systémoch kliknite na tlačidlo nižšie.


Chcem vedieť viac

Rýchly kontakt:


Tel: +421 2 3545 5530

Mail: predaj@ams.sk