Vážený zákazník, obchodný partner,

neustále pracujeme na zlepšení kvality v poskytovaní našich služieb. Poskytujeme Vám preto priestor na vyjadrenie miery spokojnosti. Vyberte si prosím kategóriu dotazníka

Prieskum spokojnosti - k odvedenej realizácii

(inštalácia kabeláže, ústredne... )

[btn text="VYPLNIŤ PRIESKUM" border="2px" borderradius="10px" link="/kontakt/prieskum-spokojnosti/prieskum-spokojnosti-realizacia/" tcolor="#ffffff" bcolor="#558f8a" bordercolor="#558f8a" thovercolor="#ffffff" bhovercolor="#444" borderhovercolor="#444" size="large"]

Prieskum spokojnosti - k poskytovaným službám

(servisné služby, diaľkový dohľad... )

[btn text="VYPLNIŤ PRIESKUM" border="2px" borderradius="10px" link="/kontakt/prieskum-spokojnosti/prieskum-spokojnosti-poskytovane-sluzby/" tcolor="#ffffff" bcolor="#558f8a" bordercolor="#558f8a" thovercolor="#ffffff" bhovercolor="#444" borderhovercolor="#444" size="large"]