Štruktúrovaná kabeláž a jej výhody

21. storočie do veľkej miery charakterizuje život v digitálnom svete. Segment technológií patrí k tým najrýchlejšie sa rozvíjajúcim. Tento trend je badateľný aj vo firmách, kde sa čoraz viac využívajú elektronické zariadenia, ktoré fungujú na princípe bezdrôtového sieťového pripojenia.

Kľúčom k ich fungovaniu je štruktúrovaná kabeláž ako základný prvok digitálnej infraštruktúry. Využíva optické vlákno alebo metalický kábel, pričom optické vlákno dokáže preniesť na väčšie vzdialenosti väčší objem dát ako metalický kábel. Metalické káble sú realizované krútenou dvojlinkou. Podľa ďalších parametrov sa triedia do výkonových kategórií.

Čo je štruktúrovaná kabeláž?
Ak je štruktúrovaná kabeláž, teda komplexná a správne organizovaná komunikačná infraštruktúra v budove, urobená efektívne, zabezpečuje vysoký prenos dát, ako informácií, zvuku a obrazu.

Štruktúrovaná kabeláž môže byť použitá aj pre vonkajší kamerový systém s nahrávaním, ktorý prispieva k okamžitej informovanosti. Kamerový systém zasa môže byť vhodným doplnkom k EPS – elektronickej požiarnej signalizácii. Potom v prípade aktivácie senzora EPS za predpokladu, že je v konkrétnej miestnosti kamera, môže obsluha prostredníctvom sprostredkovaného obrazu z kamery, v určitom časovom limite, vyhodnotiť reálne riziko požiaru. Poplach je vyhlásený len za predpokladu, že riziko požiaru je legitímne.

Ak je štruktúrovaná kabeláž navrhnutá a nainštalovaná správne, firma má k dispozícii káblovú infraštruktúru s požadovaným výkonom a flexibilitou používania.

Výhody štruktúrovanej kabeláže
Štruktúrovaná kabeláž je neodmysliteľnou súčasťou moderných budov, pričom pri optickej kabeláži je nutné vziať do úvahy prenosovú rýchlosť a maximálnu preklenovaciu vzdialenosť, resp. najdlhší segment.

Pri metalickej kabeláži je takisto potrebné dodržiavať vzdialenosti, pričom na splnenie aktuálnych i budúcich požiadaviek je nevyhnutnosťou prenosová rýchlosť 10 gigabitov za sekundu.

Štruktúrovaná kabeláž viaceré výhody. Ktoré sú to?

Ľahké a jednoduché používanie
Charakteristickým znakom štruktúrovanej kabeláže je organizovaná štruktúra, vďaka čomu sa ľahko a jednoducho používa. Oceníte aj skutočnosť, že ide o počiatočnú jednorazovú investíciu, z ktorej bude vaša firma profitovať dlhé roky.

Flexibilita
Profesionálmi vytvorená štruktúrovaná kabeláž je realizovaná tak, aby sa dala do budúcnosti prispôsobiť extrémnej expanzii v podnikaní, čo vyžaduje napríklad realizáciu početných bezproblémových videokonferencií. Vyznačuje sa teda schopnosťou neustáleho prispôsobovania sa potrebám podniku bez prepracovania súčasnej kabelážnej technológie.

Spoľahlivé fungovanie s ohľadom na budúcnosť
Spoľahlivé fungovanie štruktúrovanej kabeláže je založené na splnení štyroch predpokladov. Prvým z nich je fakt, že návrh realizuje profesionál, teda certifikovaný projektant zaškolený výrobcom. Ďalej je nevyhnutná kvalita montovaných komponentov potvrdená certifikátom.

Samozrejme, montážnik štruktúrovanej kabeláže musí byť vyškolený podľa predpisov. Nakoniec prebiehajú certifikačné merania a ich overenie výrobcom. Z týchto dôvodov na nami realizovanú štruktúrovanú kabeláž, po audite skúšobných protokolov, výrobca poskytuje záruku v trvaní 25 rokov. Pričom je garantovaná funkčnosť všetkých prenosových protokolov štandardizovaných v čase odovzdania inštalácie užívateľovi.

Ako je spomenuté vyššie, štruktúrovaná kabeláž sa má realizovať s ohľadom na požiadavky firmy do budúcnosti. V tomto smere je jedinečná a dá sa ľahko prispôsobiť potrebám rastúcej spoločnosti.

Chcete mať vo firme štruktúrovanú kabeláž so všetkými výhodami? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať.